Loparko d.o.o., za vodne djelatnosti

Cjenici


Sukladno Odluci o podjeli društva Lopar Vrutak d.o.o. i Izjave o osnivanju društva Loparko d.o.o. temeljem kojih je Loparko d.o.o. pravni slijednik društva Lopar Vrutak d.o.o. ostaje na snazi Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda donesena  dana 28.05.2013. od strane Skupštine društva Lopar Vrutak d.o.o.

Odluka_kanalizacija_2013

 

Cjenik vodne usluge javne odvodnje na području Općine Lopar