Loparko d.o.o., za vodne djelatnosti

Bagatelna nabava


PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2018.G.

Plana Nabave EOJNRH Loparko 2018

 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017.G.

Izmjena I Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu – Loparko

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave LOPARKO

Poziv na dostavu ponude za sanaciju sigurnosnog kanalizacijskog ispusta crpne stanice CS4 u Loparu

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA

———————————————————————————————————————–

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti – Loparko