Loparko d.o.o., za vodne djelatnosti

Djelatnosti


 

ODVODNJA OTPADNIH VODA

2014.g. Društvo Loparko d.o.o. preuzelo je sukladno Zakonu o vodama djelatnost odvodnju otpadnih voda od društva Lopar Vrutak d.o.o.

Društvo upravlja sa 5 crpnih stanica koje se nalaze na području Općine Lopar i jedanim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na dijelu Lopara – Kaštelina.

Osim upravljanja javnom odvodnjom Loparko d.o.o. obavlja i ostale usluge vezane za otpadne vode:

– crpljenje septičkih jama

– odštopavanje sustava odvodnje.