Loparko d.o.o., za vodne djelatnosti

Društvo Loparko d.o.o. za vodne usluge, skraćenog naziva Loparko d.o.o. osnovano je 2014. provedbom odvajanja vodnih djelatnosti iz društva Lopar Vrutak d.o.o. Društvo je osnovano od strane Općine Lopar kao jedinog osnivača, a na temelju provedbe Zakona o vodama.

Aktualno